Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

PDV

Od objavljivanja prvih Smjernica za porez na dodanu vrijednost (PDV) koje su izrađene u junu 2011. godine, TACSO Smjernice za PDV se redovno ažuriraju.

Informacije iz ovog seta smjernica o oslobađanju PDV-a za instrumente pretpristupne pomoći (IPA) prikupili TACSO regionalni uredi u različitim zemljama a objedinila ih je Regionalna kancelarija TACSO-a. Informacije se zasnivaju na specifičnim zahtjevima svake zemlje u pogledu oslobađanja od PDV-a za projekte finansirane sredstvima Evropske unije/IPA fondovima.

Imajte na umu da su izjave u okviru smjernica neformalni savjet, shodno najboljem znanju autora i u dobroj namjeri. Oni ne odražavaju nužno stavove Evropske unije i/ili SIPU International AB te TACSO kancelarija.

Preuzimanje: Smjernice o procedurama oslobađanja od PDV-a projekata IPA zemalja koji se finansiraju sredstvima EU - januar 2016. godine

SIPU International AB kao i TACSO uredi se odriču svake odgovornosti u vezi sa posljedicama savjeta čija je primjena isključiva odgovornost primatelja. Za više informacija molimo kontaktirajte nadležne institucije u svojoj zemlji.

U slučaju komentara ili korekcija, molimo kontaktirajte TACSO državni ili regionalni ured.

Smjernice iz 20112013 i 2015 se mogu naći na odgovarajućim linkovima.