Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Razvijanje partnerstava

Partnerstvo predstavlja dvosmjerni odnos, koji obuhvata dugoročnu posvećenost između dvije ili više strana čiji je cilj dijeljenje znanja, unapređenje tehnoloških sposobnosti, podsticanje inovacija i osnaživanje konkurentnosti. Partnerstva ove vrste obuhvataju interakciju i međusobnu zavisnost, i obuhvataju dijeljenje rizika i troškova, kao i pristup i moć na tržištu. Partnerstva mogu postojati na mnogim nivoima, od nacionalnih ili međunarodnih strateških saveza na nivou politike, s jedne strane do lokalnih praktičnih inicijativa s druge strane. Partnerstvo kao način upravljanja je sve više zastupljeno u brojnim oblastima politike, uključujući društveno-ekonomsku, ekološku, civilno društvo, itd.  i unutar političkih sistema različite vrste.

 

Prilikom ispitivanja značaja partnerstava u kontekstu evropskih integracija, moguće je identifikovati nekoliko razloga:

1)      Upućuje se na prioritetne potrebe, stvaraju se vlasništvo i posvećenost, a povećava se apsorpcija kapaciteta države/regiona;

2)      Širi opseg ekspertize rezultira kvalitetnijim programima;

3)      Veći legitimitet i transparentnost odluka kao kontra-ravnoteža političkom uticaju podržavaju demokratiju;

4)      Institucionalni kapacitet je unaprijeđen kroz institucionalno umrežavanje i učenje širom organizacija.

 

Projektna partnerstva su takođe značajna zbog: ekonomije obima; sufinansiranja i izgradnje građanskog/društvenog kapitala.

 

Preuzimanje: Podrška budućim partnerstvima i umrežavanju (engleski)