Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Razvoj partnerstava

Partnerstvo predstavlja dvosmerni odnos, koji obuhvata dugoročnu posvećenost između dve ili više strana čiji je cilj deljenje znanja, unapređenje tehnoloških sposobnosti, podsticanje inovacija i osnaživanje konkurentnosti. Partnerstva ove vrste obuhvataju interakciju i međusobnu zavisnost, i obuhvataju deljenje rizika i troškova, kao i pristup i moć na tržištu. Partnerstva mogu postojati na mnogim nivoima, od nacionalnih ili međunarodnih strateških saveza na nivou politike, s jedne strane do lokalnih praktičnih inicijativa s druge strane. Partnerstvo kao način upravljanja je sve više zastupljeno u brojnim oblastima politike, uključujući društveno-ekonomsku, ekološku, civilno društvo, itd.  i unutar političkih sistema različite vrste.

Prilikom ispitivanja značaja partnerstava u kontekstu evropskih integracija, moguće je identifikovati nekoliko razloga:

  1. Upućuje se na prioritetne potrebe, stvaraju se vlasništvo i posvećenost, a povećava se apsorpcija kapaciteta države/regiona;
  2. Širi opseg ekspertize rezultira kvalitetnijim programima;
  3. Veći legitimitet i transparentnost odluka kao kontra-ravnoteža političkom uticaju podržavaju demokratiju;
  4. Institucionalni kapacitet je unapređen kroz institucionalno umrežavanje i učenje širom organizacija.

Projektna partnerstva su takođe značajna zbog: ekonomije obima; sufinansiranja i izgradnje građanskog/društvenog kapitala.

PreuzetiSmernice - Podrška budućim aktivnostima partnerstava i umrežavanja