Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Razvoj partnerstva

Partnerstvo je dvosmjerna veza, koja podrazumjeva dugoročnu posvećenost između dvije ili više strana čiji je cilj razmijeniti znanje, unaprijediti tehnološke kapacitete, podstaći inovacije i ojačati konkurentnost. Partnerstva ove vrste uključuju interakciju i međusobnu zavisnost i podrazumijevaju podjelu rizika i troškova, kao i pristup tržištu i moć. Partnerstva mogu postojati na mnogim nivoima, od nacionalnih ili međunarodnih strateških saveza na nivou politike na jednom kraju partnerskog kontinuuma do lokalnih praktičnih inicijativa sa druge strane. Partnerstvo kao način upravljanja sve više je uobičajeno u nizu oblasti politike, uključujući društveno-ekonomsku oblast, okolišnu, civilno društvo itd. te u političkim sistemima različitih tipova.

 Prilikom ispitivanja važnosti partnerstava u kontekstu EU integracija moguće je prepoznati nekoliko razloga:

  1. Reagira se na prioritetne potrebe, stvaranju se osjećaj vlasništva i posvećenost, te se povećava apsorpcijska sposobnost zemlje/regiona;
  2. Širi raspon stručnosti dovodi do kvalitetnijih programa;
  3. Veća legitimnost i transparentnost odluka kao protuteg političkom uticaju podržava demokratiju;
  4. Institucionalni kapacitet se unaprjeđuju kroz umrežavanje institucija i učenja u organizacijama.

Projektna partnerstva su također važna zbog: ekonomije razmjera; sufinansiranja; i izgradnje civilnog društva/društvenog kapitala.

Preuzimanje: Podrška budućim partnerstvima i umrežavanju (engleski)