Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Upravljanje mrežama

Mreže postoje u mnogim oblicima, predstavljajući širok spektar sporazuma o saradnji. Obično se mreža sastoji od grupe organizacija ili udruženja čiji je cilj unapređenje njihovih pojedinačnih aktivnosti. Mreže povezuju organizacije koje su voljne da dijele iskustva, rezultate, vještine i informacije kako bi dobile znanja i unaprijedile svoj rad. Mreža mora da bude efikasna kako bi bila dobar konkurent ostalim obilicima organizacija. Ona takođe mora da bude privlačna, ukoliko nastoji da se članovi zadrže u njoj i ulažu u nju. Dobit treba da bude podjednako podijeljena kako bi se promovisalo povjerenje i gajila lojalnost. Jedna od glavnih osobina mreže jeste ta što ona ne zahtijeva geografsku blizinu uključenih strana.

Glavna razlika između mreža i partnerstava može se posmatrati na osnovu broja članova organizacije; mreže uključuju višestruke organizacije, dok partnerstva samo nekoliko. Pored toga, razlika između mreže i partnerstva jeste ta što organizacije uspostavljaju mreže kako bi dijelile informacije i resurse, tako da svaka od njih pojedinačno bolje radi, dok partnerstva predstavljaju kolaborativne napore oko zajedničke vizije gdje organizacija nastoji da se dostigne nešto zajedničkim putem.

Preuzimanje: Smjernice: Podrška budućim partnerstvima i umrežavanju