Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Upravljanje mrežama

Mreže postoje u mnogim oblicima, predstavljajući širok spektar sporazuma o saradnji. Obično se mreža sastoji od grupe organizacija ili udruženja čiji je cilj unapređenje njihovih pojedinačnih aktivnosti. Mreže povezuju organizacije koje su voljne da dele iskustva, rezultate, veštine i informacije kako bi dobile znanja i unapredile svoj rad. Mreža mora da bude efikasna kako bi bila dobar konkurent ostalim obilicima organizacija. Ona takođe mora da bude privlačna, ukoliko nastoji da se članovi zadrže u njoj i ulažu u nju. Dobit treba da bude podjednako podeljena kako bi se promovisalo poverenje i gajila lojalnost. Jedna od glavnih osobina mreže jeste ta što ona ne zahteva geografsku blizinu uključenih strana.

Glavna razlika između mreža i partnerstava može se posmatrati na osnovu broja članova organizacije; mreže uključuju višestruke organizacije, dok partnerstva samo nekoliko. Pored toga, razlika između mreže i partnerstva jeste ta što organizacije uspostavljaju mreže kako bi delile informacije i resurse, tako da svaka od njih pojedinačno bolje radi, dok partnerstva predstavljaju kolaborativne napore oko zajedničke vizije gde organizacija nastoji da se dostigne nešto zajedničkim putem.

PreuzetiSmernice - Podrška budućim aktivnostima partnerstava i umrežavanja

Report on Regional CSO Networks in Western Balkans, Turkey

June 2016 | Prepared by Morana Smodlaka Krajnovic

This report has been commissioned by the Technical Assistance for Civil Society Organisations (TACSO) Project, with the objective to update the initial Report on Regional CSO Networks in the IPA countries (2011; 2012). This update is expanding on those initial findings and examining the current capacities of regional CSO networks, their formation process, accountability, added value for their members, networks’ contributions to new social values and their sustainability prospects.

Download: Report | Annexes