Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Upravljanje mrežama

Mreže se mogu javiti u različitim oblicima, čineći širok spektar dogovora o saradnji. Obično se mreža sastoji od grupe organizacija ili udruženja čiji je cilj poboljšati svoje pojedinačne aktivnosti. Mreže povezuju organizacije koje su spremne razmijenjivati iskustva, rezultate, vještine i informacije sa ciljem sticanja znanja i poboljšanja svog rada. Mreža treba biti i efikasna kako bi se uspješno nosila sa drugim vidovima organizacije. Mora biti privlačna da bi učesnici u njoj ostajali i u nju ulagali. Sve dobiti treba pravično dijeliti kako bi se promoviralo povjerenje i njegovala odanost. Jedna od glavnih karakteristika mreže je što ne zahtijeva geografsku blizinu uključenih strana.

Glavna razlika između mreža i partnerstva se ogleda u broju članova; mreže uključuju više organizacija, a partnerstva uključuju samo nekoliko. Pored toga, razlika između ova dva je da organizacije stvaraju mreže za razmjenu informacija i resursa tako da svaka od njih može bolje raditi svoj pojedinačni posao, a partnerstva predstavljaju zajedničke napore oko zajedničke vizije gdje organizacije pokušavaju da postignu nešto zajedno.

Preuzimanje: Smjernice: Podrška budućim partnerstvima i umrežavanju