Техничка поддршка
за граѓанските организации

Директориум на донатори

Интервенцијата на ТАКСО (покрај другите) поврзана со одржливоста на ГО беше изработката на Регионален именикна донатори каде ГО од Западен Балкан и Турција ќе можат да најдат информации поврзани со можните извори на финасирање.

Именикот има за цел да им помогне на граѓанските организации да ги идентификуваат и дојдат до потенцијалните донатори, кои би можеле да им помогнат со обезбедување на фондови за спроведување на нивните значајни активности. Особено, Регионалниотименикна донатори има намера да обезбеди сеопфатен извор на референтен материјал така што граѓанските организации може да се стекнат со информации за потенцијалното финансирање во областите на добро владеење, одржлив развој и намалување на сиромаштијата, развојни услуги, рурален развој, реформи на политики, законодавство, владеење на правото и добро владеење, развој на заедницата, социјална заштита, родова еднаквост и учество, животна средина, здравство, истражување, обука и едукација

Download: Именик на донатори