Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Prikupljanje sredstava

Iako je od velikog značaja za održivost vaše organizacije, prikupljanje sredstava nije jedini značajan aspekat kapaciteta vaših organizacija. U interesu održivosti, jednako su važne sljedeće komponente:

Kapacitet za pružanje programa i usluga, uključujući:

 • Sposobnost i posvećenost pružanja kvalitetnih programa i usluga koje su relevantne za misiju;
 • Postojanje standarda i drugih mjera obezbjeđenja kvaliteta;
 • Sposobnost informisanja, obrazovanja, istraživanja i zagovaranja.

 

Kapacitet opšteg rukovođenja obuhvata:

 • Sposobnost razrade strateškog ili poslovnog plana;
 • Prakse dobrog upravljanja;
 • Jasnu organizacionu strukturu;
 • Aktivan odbor;
 • Administrativne sisteme koji dobro funkcionišu ukljućujući sisteme upravljanja informacijama, rad na terenu, komunikacione i medijske vještine.

Da bi postigla svoju misiju i dugoročne ciljeve, OCD treba da održi svoje aktivnosti pokrivajući svoje troškove prihodima. Prikupljanje sredstava ima mnogo različitih značenja, ali se najčešće odnosi na ideju prikupljanja sredstava od različitih donatora. Prikupljanje sredstava obuhvata brojne različite aktivnosti; stoga će se koristiti mnogo šira definicija. Dakle, u najširem smislu, prikupljanje sredstava (eng. fundraising) predstavlja proces kroz kojim se procjenjuju neophodna sredstva za obezbjeđivanje toka prihoda kako bi se održale aktivnosti neke organizacije. Na taj način definisano, prikupljanje sredstava odnosi se na sve aktivnosti koje se sprovode u jednoj OCD, kako bi se obezbijedili neophodni prihodi za održivost i pomoglo se organizacije da postigne svoju misiju.

Kapacitet za finansijsko upravljanje i povlačenje sredstava obuhvata:

 • Jako finansijsko upravljanje i kontrolu, uključujući računovodstvene sisteme;
 • Sposobnost finansijskog planiranja, uključujući razradu godišnjeg operativnog budžeta;
 • Dobro urađenu i sprovedenu strategiju povlačenja sredstava;
 • Sposobnost privlačenja i zadržavanja raznolikih izvora finansiranja.

 

Da bi ojačala kapacitet za povlačenje sredstava, OCD treba da zavrijedi povjerenje svojih izvora finansiranja, bilo da su to pojedinci ili organizacije. Povjerenje i lojalnost će porasti unutar organizacije. Za aktivnosti prikupljanja sredstava, dva aspekta su vrlo značajna: odgovornost i transparentnost.

 • Odgovornost znači odgovarati nekome za aktivnosti koje su preduzete i biti u mogućnosti objasniti, pojasniti i opravdati ove aktivnosti. Ona podrazumijeva da neko ima pravo da zna i traži objašnjenje, a da vaša organizacija ima obavezu objasni i protumači svoje aktivnosti.
 • Transparentnost znači biti jednostavan za razumijevanje, otvoren, iskren i pošten u svim komunikacijama, transakcijama i operacijama. Moguće je biti odgovoran davanjem opsežnog i tehničkog obrazloženja svake pojedinosti, ali, ukoliko javnost ne razumije ove informacije, i ukoliko sami obim informacija krije ključne činjenice, onda se informacije ne predstavljaju transparentno. Odgovornost i transparetnost idu jedno uz drugo i obuhvataju svjesnost o tome kome odgovarate, koje su informacije značajne i na koji način se one mogu djelotvorno saopštiti.

Obuka o pisanju pobjedničkih predloga i mobilizovanju resursa

 

Priručnik za prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

TACSO je pripremio Priručnik za prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unijeu cilju jačanja kapaciteta OCD da povlače više opštih sredstava, kao i sredstava Evropske unije, tako da se obezbijedi održivost organizacije.

Preuzeti: Priručnik za prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

Vodič za trenere: Prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

Cilj ovog vodiča jeste omogućavanje niza metodologija i alatki za obuku koje se mogu koristiti na događajima učenja za rukovodioce i zaposlene u OCD i od strane lokalnih trenera i konsultanata koji su zainteresovani da pomognu i omoguće OCD da unaprijede svoja znanja i vještine u oblasti aktivnosti povlačenja sredstava.

 

Preuzeti: Vodič za trenere: Prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

 

Download Videos:

Overview of EU financial assistance part 1

Watch: Overview of EU financial assistance part 2