Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Veštine prikupljanja sredstava

Iako je od velikog značaja za održivost vaše organizacije, prikupljanje sredstava nije jedini značajan aspekt kapaciteta vaših organizacija. U interesu održivosti, jednako su važne sledeće komponente:

• Kapacitet za pružanje programa i usluga, uključujući:

 • Sposobnost i posvećenost pružanja kvalitetnih programa i usluga koje su relevantne za misiju;
 • Postojanje standarda i drugih mera obezbeđenja kvaliteta;
 • Sposobnost informisanja, obrazovanja, istraživanja i zagovaranja.

• Kapacitet opšteg rukovođenja obuhvata:

 • Sposobnost razrade strateškog ili poslovnog plana;
 • Prakse dobrog upravljanja;
 • Jasnu organizacionu strukturu;
 • Aktivan odbor;
 • Administrativne sisteme koji dobro funkcionišu ukljućujući sisteme upravljanja informacijama, rad na terenu, komunikacione i medijske veštine.

Da bi postigla svoju misiju i dugoročne ciljeve, OCD treba da održi svoje aktivnosti pokrivajući svoje troškove prihodima. Prikupljanje sredstava ima mnogo različitih značenja, ali se najčešće odnosi na ideju prikupljanja sredstava od različitih donatora. Prikupljanje sredstava obuhvata brojne različite aktivnosti; stoga će se koristiti mnogo šira definicija.

Dakle, u najširem smislu, prikupljanje sredstava (eng. fundraising) predstavlja proces kroz koji se procenjuju neophodna sredstva za obezbeđivanje toka prihoda kako bi se održale aktivnosti neke organizacije. Na taj način definisano, prikupljanje sredstava odnosi se na sve aktivnosti koje se sprovode u jednoj OCD, kako bi se obezbedili neophodni prihodi za održivost i pomoglo se organizaciji da postigne svoju misiju.

Kapacitet za finansijsko upravljanje i povlačenje sredstava obuhvata:

 • Jako finansijsko upravljanje i kontrolu, uključujući računovodstvene sisteme;
 • Sposobnost finansijskog planiranja, uključujući razradu godišnjeg operativnog budžeta;
 • Dobro urađenu i sprovedenu strategiju povlačenja sredstava;
 • Sposobnost privlačenja i zadržavanja raznolikih izvora finansiranja.

Da bi ojačala kapacitet za povlačenje sredstava, OCD treba da zavredi poverenje svojih izvora finansiranja, bilo da su to pojedinci ili organizacije. Poverenje i lojalnost će porasti unutar organizacije. Za aktivnosti prikupljanja sredstava, dva aspekta su vrlo značajna: odgovornost i transparentnost.

 • Odgovornost znači odgovarati nekome za aktivnosti koje su preduzete i biti u mogućnosti objasniti, pojasniti i opravdati ove aktivnosti. Ona podrazumeva da neko ima pravo da zna i traži objašnjenje, a da vaša organizacija ima obavezu da objasni i protumači svoje aktivnosti.
 • Transparentnost znači biti jednostavan za razumevanje, otvoren, iskren i pošten u svim komunikacijama, transakcijama i operacijama. Moguće je biti odgovoran davanjem opsežnog i tehničkog obrazloženja svake pojedinosti, ali, ukoliko javnost ne razume ove informacije, i ukoliko sam obim informacija krije ključne činjenice, onda se informacije ne predstavljaju transparentno. Odgovornost i transparetnost idu jedno uz drugo i obuhvataju svesnost o tome kome odgovarate, koje su informacije značajne i na koji način se one mogu delotvorno saopštiti.

Obuka o pisanju pobedničkih predloga i mobilizovanju resursa

Priručnik za prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

TACSO je pripremio Priručnik za prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije u cilju jačanja kapaciteta OCD da povlače više opštih sredstava, kao i sredstava Evropske unije, tako da se obezbedi održivost organizacije.

PreuzetiPriručnik za prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

Vodič za trenere: Prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

Cilj ovog vodiča jeste omogućavanje niza metodologija i alatki za obuku koje se mogu koristiti na događajima učenja za rukovodioce i zaposlene u OCD i od strane lokalnih trenera i konsultanata koji su zainteresovani da pomognu i omoguće OCD da unaprede svoja znanja i veštine u oblasti aktivnosti povlačenja sredstava.

Preuzeti: Vodič za trenere - Prikupljanje sredstava i pristupanje fondovima Evropske unije

Preuzeti snimke:

Overview of EU financial assistance part 1

Watch: Overview of EU financial assistance part 2