Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Vještine prikupljanja sredstava

Iako je prikupljanje sredstava bitno za održivost vaše organizacije, ono nije jedini bitan aspekt sposobnosti vaše organizacije. Za postizanje održivosti, jednako su značajne i sljedeće komponente:

Sposobnost izrade programa i pružanja usluga:

 • Sposobnost posvećivanja pružanju kvalitetnih programa i usluga u skladu sa misijom;
 • Postojanje standarda i drugih mjera osiguranja kvaliteta;
 • Sposobnost da se informira, educira, istražuje i zagovara.

Sposobnost općeg upravljanja obuhvata:

 • Sposobnost razrađivanja strateškog plana i plana poslovanja;
 • Zdrave i pouzdane upravljačke prakse;
 • Jasna organizacijska struktura;
 • Aktivno uključen odbor;
 • Funkcionalni administrativni sistemi uključujući sisteme za upravljanje informacijama, vještine javnog predstavljanja, komunikacije i odnosa sa medijima.

U cilju postizanja svoje misije i ciljeva, organizacija civilnog društva (OCD) treba da podržava svoje aktivnosti pokrivajući svoje troškove prihodima. Prikupljanje sredstava ima mnogo različitih značenja, ali najčešće se odnosi na ideju prikupljanja sredstava od različitih donatora. Prikupljanje sredstava uključuje brojne različite aktivnosti; stoga će se koristiti mnogo šira definicija. Dakle, u najširem smislu, prikupljanje sredstava je proces kroz koji pristupate neophodnim sredstvima kako biste osigurali tok prihoda kojim ćete podržati aktivnosti organizacije. Ovako definirano, prikupljanje sredstava se odnosi na sve aktivnosti koje se sprovode u OCD-u kako bi se osigurali prihodi neophodni za finansiranje organizacije i pomoglo ostvarivanje njene misije.

Upravljanje finansijama i sposobnost prikupljanja sredstava obuhvata:

 • Pouzdano upravljanje i kontrolu finansija, uključujući računovodstvene sisteme;
 • Sposobnost finansijskog planiranja, uključujući razradu godišnjeg operativnog budžeta;
 • Dobro osmišljena i izvedena strategija prikupljanja sredstava;
 • Sposobnost da se privuče i zadrži širok spektar različitih izvora finansija.

 

U cilju jačanja sposobnosti za prikupljanje sredstava, OCD mora biti vrijedna povjerenja svojih izvora finansiranja, bilo da su oni pojedinci ili organizacije. Povjerenje i odanost će izrasti iz same organizacije. Za aktivnosti prikupljanja sredstava, najvažnija su dva aspekta: odgovornost i transparentnost.

 • Odgovornost znači sposobnost da se objasne, pojasne i opravdaju svoji postupci. To znači da neko ima pravo znati i pozivati vašu organizaciju na odgovornost, i da vaša organizacija ima obavezu objasniti i opravdati svoje postupke.
 • Transparentnost se ogleda u lako razumljivom, otvorenom i iskrenom nastupanju u svim komunikacijama, transakcijama i operacijama. Moguće je biti odgovoran pružajući dugačko tehničko objašnjenje svakog detalja, ali ako publika ne može lako razumjeti takve informacije i, ako sam obim informacija skriva ključne činjenice, onda informacije nisu predstavljene u transparentnom obliku. Odgovornost i transparentnost idu ruku pod ruku i uključuju svijest prema kome ste odgovorni, koji su važni podaci i kako se oni mogu najbolje prenijeti.

Obuka kako napisati prijedloge koji će biti prihvaćeni i aktivirati resurse.

 

Priručnik o prikupljanju sredstava i pristupanju EU fondovima

TACSO je izradio Priručnik o prikupljanju sredstava i pristupanju fondovima EU u cilju povećanja sposobnosti organizacija civilnog društva u prikupljanju općih kao i EU sredstava sa ciljem postizanja održivosti organizacije.

PreuzimanjePriručnik o prikupljanju sredstava i pristupanju EU fondovima

 

Upute za instruktore: Prikupljanje sredstava i pristupanje EU fondovima

Cilj vodiča je da pruži niz metodologija obuke i alata koji se mogu koristiti u edukaciji za rukovodioce i osoblje OCD-ova, od strane lokalnih instruktora i konsultanata koji su zainteresirani da pomognu i omoguće OCD-ovima da unaprijede svoja znanja i vještine prikupljanja sredstava.

Preuzimanje: Upute za instruktore: Prikupljanje sredstava i pristupanje EU fondovima

Download Videos:

Overview of EU financial assistance part 1

Watch: Overview of EU financial assistance part 2