Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Savunuculuk ve Lobicilik

Sivil toplum kuruluşları Avrupa Birliği entegrasyonu sürecinde önemli bir etkendir. Bu kuruluşlar, adına çalıştıkları kesimlerin çıkarlarını, ihtiyaçlarını ve duyarlılıklarını temsil eder. STK’lar, yoksulluğa karşı mücadelede, insan haklarının, demokrasinin ve diğer temel değerlerin yaygınlaştırılmasında halka ve çeşitli kuruluşlara güç katar ve bu da Avrupa Birliği’ne katılımı destekleyici bir etkendir. STK’ların tanıtım-savunu ve lobi çalışmaları, gerek genel kamuoyunun gerekse kamu yöneticilerinin davalarını anlamalarını sağlamalı, bu alanda onlara güç ve inandırıcılık kazandırmalıdır.

 

Savunuculuk ile lobi çalışmaları arasındaki farklılıklar

Savunuculuk ile lobi çalışmasının amaçları benzer, ancak süreçleri farklıdır. Savunuculuk karar vericileri etkilemek üzere halkın eğitilmesi ve geniş çaplı kampanyalar düzenlenmesi gibi yöntemlerle belirli bir siyasal hareketlilik yaratma girişimidir.

Lobi çalışması, yönetimin (hükümetin) ve başındakilerin etkilenmesi anlamına gelir.

İki tür lobi çalışması vardır:

  • Doğrudan lobi çalışması;
  • Tabandan lobi çalışması.

Doğrudan lobi çalışması,  görüşlerinizin, belirli bir yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesinde rol oynayabilecek yasamacıya ya da yöneticiye veya başka herhangi bir kamu görevlisine aktarılmasıdır.  Bu tür bir iletişimin doğrudan lobi çalışması sayılabilmesi için belirli bir yasal düzenlemeye atıfta bulunulması ve bu düzenleme konusundaki belirli bir görüşü yansıtması gerekir.

Tabandan lobi çalışması, belirli bir yasa önerisiyle ilgili belirli bir görüşü yasamacılara iletmesi için kamuoyunu etkilemeye çalışmaktır. Böyle bir iletişimin tabandan lobi çalışması sayılması için belirli bir yasal düzenlemeye atıfta bulunulması, bu düzenlemeye ilişkin belirli bir görüşü yansıtması ve iletinin alıcısını bu düzenlemeyle ilgili harekete geçmeye teşvik etmesi gerekir.

 

Savunuculuk kamuoyunu değiştirmeyi ya da halktan destek almayı amaçlayan daha geniş kapsamlı etkinliklerden oluşur.

Savunuculuk stratejisinde şu tür etkinlikler öngörülebilir:

  • Gazetelerde çıkacak yazılar;
  • Bir kişinin ya da grubun bir kuruluştan ya da eylemden nasıl yardım gördüğüne, yararlandığına ilişkin öykülerin yayınlanması;
  • Tanıtıcı materyaller dağıtılması, vb.

 

Toplumsal Değişime yönelik Savunuculuk ve Politika Etkileme Elkitabı

Toplumsal Değişime yönelik Savunuculuk ve Politika Etkileme Elkitabı, STK’ların savunuculuk becerilerini artırmayı ve toplumsal dönüşüme katkı için kamu politikalarını etkilemeyi amaçlamaktadır.

İndirmek için: Toplumsal Değişime yönelik Savunuculuk ve Politika Etkileme Elkitabı

Eğiticiler için Kılavuz: Savunuculuk ve Politika Etkileme

 

TACSO Toplumsal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme elkitabına takviye online bir kaynak da hazırlamıştır

 

Savunuculuk ve Lobi eğitimi Nisan 2010’da Tiran’da gerçekleştirildi. Eğitimin amacı, STK’ların toplumsal değişime yönelik savunuculuk ve lobi kapasitesinin güçlendirilmesi ve katılımcılara pratik uygulamaya yönelik somut araçlar ve modeller sunmaktı.

 

Eğitimlerde hazırlanan videolar aşağıdadır:

 

Watch: Policy Influencing I

Watch: A Strategic and Effective Advocacy I

Watch: A Strategic and Effective Advocacy II

Watch: A Strategic and Effective Advocacy III

Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları ve uzun dönemli hibelere yönelik savunuculuk ve lobi çalışmaları bölgesel eğitimi Şubat 2016’da gerçekleştirilmiştir.