Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Razvoj organizacije

TACSO koristi različite pristupe u organizacijskom razvoju sa OCD-ovima.

Integrirani organizacijski model (IOM) je model koji se može koristiti za opisivanje, analizu i dijagnosticiranje organizacija. Kao i kod svakog drugog modela, IOM predstavlja pojednostavljenje složene stvarnosti u kojoj veliki broj aspekata utječu jedan na drugi. Ovaj model bi trebao pomoći u pronalaženju odgovora na relevantna pitanja koja su postavljena. Pored toga, korisnost modela u velikoj mjeri ovisi o konkretnoj situaciji, postavljenim pitanjima i vještinama i sposobnostima korisnika.

IOM predstavlja integrirani (ili integralni) model kojim se ističu međusobni odnosi različitih elemenata organizacije. Iako ti elementi u određenoj mjeri mogu biti posmatrani zasebno, oni su svi u međusobnoj vezi a u idealnim okolnostima, i u ravnoteži. Kada ne postoji jasna ravnoteža između različitih elemenata unutar organizacijske jedinice, organizacija neće funkcionirati o optimalnoj mjeri, a potreba za organizacijskom promjenom će biti ili postati očigledna.

IOM nudi sveobuhvatni alat za postavljanje različitih elemenata organizacije na svoje mjesto, bilo da se radi o vladinom odjelu, nevladinoj organizaciji, lokalnoj samoupravi, organizaciji građana ili privatnom poduzeću. Primjena ovog modela znači da se neće previdjeti važni elementi organizacije. Međutim, radi se o sveobuhvatnom modelu, i umjesto da ga se posmatra kao alat, možda ga je podesnije smatrati organizacijskim konceptom. Za dubinsku analizu organizacije će možda biti potrebni određeniji alati ovisno o tačnom cilju analize. Prikaz organizacije koji se dobiva primjenom ovog modela će biti jednako istinit kao i kvaliteti i iskustva korisnika.

Više o IOM-uIntegrirani organizacijski model

Priručnik o upravljanju organizacijom

Cilj ovog priručnika, Upravljanje organizacijama civilnog društva - praktični alati za analizu razvoja organizacije, je da poveća interne kapacitete OCD-a za učinkovitije djelovanje.

Ne može se očekivati da će ovaj priručnik čitaocima predstaviti nove stvari o njihovim organizacijama. Umjesto toga, priručnik može predložiti različite načine da se posmatra predmetna organizacija te kako se ona odnosi prema drugim institucijama u okruženju. Priručnik će također potaći organizacije da postave nova pitanja o sebi i svojim kolegama te drugim organizacijama. To će im pomoći u razvoju sopstvenih vještina i sposobnosti, čak i ako to bude značilo dovođenje u pitanje načina na koji vide svoju organizaciju i način na koji ona ostvaruje interakciju sa općim radnim okruženjem.

PreuzimanjePriručnik o organizacijskom upravljanju

Upute za instruktore: Upravljanje OCD-ovima

The upute za instruktore su zasnovane na Upravljanju OCD-ovima: Praktični alati za priručnik za analizu razvoja organizacije, i prateći kurs e-učenja istog naziva održan u periodu april–jul 2011. Kako bi se izvukla maksimalna korist iz ovih uputa, korisnicima se preporučuje da se upoznaju sa gore navedenim priručnikom, jer će se on koristiti kao glavni izvor instrukcija i materijala za obuku.

PreuzimanjeUpute za instruktore: Upravljanje OCD-ovima