Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Podrška Instrumentu za civilno društvo (CSF)

Dugoročni cilj jeste unapređenje kvaliteta sprovođenja i postignuća projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

Vrsta intervencije: Pružanje smernica, po potrebi, za sprovođenje i unutrašnji monitoring projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

Događaji unutar ovog dugoročnog cilja pokrivaju različite oblasti koje obuhvataju usluge TACSO koje odgovaraju potrebama OCD; monitoring smernica EU za podršku civilnom društvu u zemljama proširenja, 2014-2020, koje je uradio Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Jedinica za regionalnu saradnju i programe u zemljama Zapadnog Balkana; omogućavanje komunikacije i dijaloga između OCD i Instrument za civilno društvo /EU; kao i podrška sprovođenju IPA projekata za OCD.