Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Podrška CSF

Zadatak je poboljšati kvalitet implementacije i postignuća projekata finansiranih sredstvima EU.

Vrste intervencija: Pružanje potrebnih smjernica za implementaciju i interno praćenje projekata koje finansira EU.

Događaji u okviru ovog zadatka pokrivaju različite oblasti uključujući usluge TACSO-a koje odgovaraju potrebama OCD-ova; praćenje implementacije Smjernica EU za podršku civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020. koje je razvila Generalna direkcija za pregovore o susjedstvu i proširenju, Jedinica za regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan; olakšavanje komunikacije i dijaloga između OCD-ova i Fonda za civilno društvo/EU; podrška implementaciji OCD projekata koje finansira IPA.