Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Vidljivost OCD

Društveni mediji su dobra polazna tačka za izgradnju vidljivosti OCD-a, jer su jednostavni za korištenje i zahtijevaju minimalno upravljanje resursima. Koristeći kanale društvenih medija, OCD-ovi su u mogućnosti da angažiraju i uzajamno djeluju sa svojom ciljnom publikom, a također se upoznaju i povezuju sa drugim organizacijama aktivnim u sličnim oblastima.

TACSO je doprinio izgradnji kapaciteta OCD-ova u učenju kako koristiti društvene medije kako bi povećali svoju vidljivost i dijelili svoju misiju sa širom publikom i promovirali svoje aktivnosti kroz razvoj serije video instrukcija o tome kako koristiti različite kanale društvenih medija.