Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Vidljivost organizacija civilnog društva

Dugoročni cilj jeste da se povećaju organizacione veštine i znanje potrebni za veću vidljivost OCD, da im se pomogne da doprinesu vidljivosti OCD za opštu javnost, kao i da doprinesu pomeranju percepcije javnosti o OCD o samozapošljavanju na percepciju da je uloga civilnog društva instrument za dijalog, deljenje informacija i pružaoce socijalnih usluga.

Vrste intervencija: Izgradnja kapaciteta (organizacionih); razvoj alatki za učenje za vidljivost OCD; obuke; obuke trenera; usmeravanje; praćenje; institucionalne konferencije i radionice; promovisanje aktivnosti OCD ; i ekspertske misije.

Pitanja komunikacije i sposobnosti zaslužuju veliku pažnju kako bi se osnažili napori OCD da dostignu svoju misiju na različitim nivoima i temama. Shodno tome, aktivnostima se podržavaju OCD da doprinose većoj vidljivosti kod opšte javnosti. Pored toga, OCD treba da povećaju svoja znanja i veštine u oblasti odnosa sa javnostima i odnosa sa medijima na nacionalnom nivou, kroz obuke trenera, prilagođene obuke i radionice i okrugle stolove na razne teme. Na regionalnom nivou, događaji unutar ovog cilja fokusirani su na okupljanje predstavnika OCD i medija u cilju diskutovanja o različitim pitanjima i razmene praksi i iskustava.