Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Organizacijske vještine, znanja i stavovi

TACSO koristi različite pristupe u organizacijskom razvoju sa OCD-ovima.

Integrirani organizacijski model (IOM) je model koji se može koristiti za opisivanje, analizu i dijagnosticiranje organizacija. Kao i kod svakog drugog modela, IOM predstavlja pojednostavljenje složene stvarnosti u kojoj veliki broj aspekata utječu jedan na drugi. Ovaj model bi trebao pomoći u pronalaženju odgovora na relevantna pitanja koja su postavljena. Pored toga, korisnost modela u velikoj mjeri ovisi o konkretnoj situaciji, postavljenim pitanjima i vještinama i sposobnostima korisnika.

IOM predstavlja integrirani (ili integralni) model kojim se ističu međusobni odnosi različitih elemenata organizacije. Iako ti elementi u određenoj mjeri mogu biti posmatrani zasebno, oni su svi u međusobnoj vezi a u idealnim okolnostima, i u ravnoteži. Kada ne postoji jasna ravnoteža između različitih elemenata unutar organizacijske jedinice, organizacija neće funkcionirati o optimalnoj mjeri, a potreba za organizacijskom promjenom će biti ili postati očigledna.

IOM nudi sveobuhvatni alat za postavljanje različitih elemenata organizacije na svoje mjesto, bilo da se radi o vladinom odjelu, nevladinoj organizaciji, lokalnoj samoupravi, organizaciji građana ili privatnom poduzeću. Primjena ovog modela znači da se neće previdjeti važni elementi organizacije. Međutim, radi se o sveobuhvatnom modelu, i umjesto da ga se posmatra kao alat, možda ga je podesnije smatrati organizacijskim konceptom. Za dubinsku analizu organizacije će možda biti potrebni određeniji alati ovisno o tačnom cilju analize. Prikaz organizacije koji se dobiva primjenom ovog modela će biti jednako istinit kao i kvaliteti i iskustva korisnika.

Više o IOM-u: Integrirani organizacijski model (IOM)