Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Kurumsal Gelişim

Amaç, örgütsel gelişim açısından gereksinim duydukları yeni beceriler, bilgiler ve tutumlar geliştirme sürecinde destek sağlayarak STK’ların ve ağların örgütsel gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, STK’lar arasında ağ ve ortaklık oluşumlarının yaygınlaştırılması, finansal sürdürülebilirlik açısından gerekli bilgilerin kendilerine sağlanması ve ivedi operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir.

Müdahale türleri: Öğrenme araçlarının geliştirilmesi; eğitimler; eğiticilerin eğitimi; koçluk; izleme; uzmanlık görevleri; ağ oluşturma; ortaklık oluşumuna yönelik girişimler ve bilgi yaygınlaştırma.

Bu amaç çerçevesinde beklenen, STK’ların bireysel ve kolektif beceriler, bilgiler ve tutumlar edinmeleridir ki bunlar söz konusu kuruluşların misyonlarını bölgesel, ulusal ve yerel ölçeklerde yerine getirme kapasite ve yeterliliklerini güçlendirsin. Meşruiyet kazanılması, uyum sağlanması, anlam ya da kimlik yaratılması açısından güçlenme beklenen alanlar ise politika analizi, teknik analiz ve finansal kaynak yönetimidir.

Bu hedef kapsamındaki TACSO etkinlikleri iki yönlüdür: Temel ÖKG etkinlikleri ve destek hizmetleri.

Temel ÖKG söz konusu olduğunda TACSO ÖKG’yi desteklemek üzere standart eğitim, eğiticilerin eğitimi, yol göstericilik, koçluk ve öğrenme araçlarının geliştirilmesi gibi öğelerden oluşan bir bileşime başvurmaktadır.

Destek hizmetleri olarak görülen TACSO hizmetleri farkındalık artışına, yeni perspektifler oluşturulmasına ve yeni fırsat pencereleri açılmasına katkıda bulunacaktır. Söz konusu olumlu gelişmeler AB katılım sürecine, özellikle AB müktesebatının benimsenmesine ilişkindir. Buna demokratikleşmeyle ilgili konular, ayrıca hukuksal ve stratejik çerçevede meydana gelip STK’ları ilgilendiren değişiklikler de dâhildir. Destek hizmetleri aynı zamanda STK’ların motive edilmesini ve esinlendirilmesini, deneyim alışverişini, ağ ve ortaklıklar oluşturmak amacıyla yeni ‘sektör eşleri’ arayışını da içerir.

TACSO verdiği destek hizmetleriyle ayrıca STK’lara ihtiyaç duydukları bilgileri ve yönlendirmeleri zamanında sağlamayı, böylece hemen önde duran ikilemlerin aşılmasına ya da gerekli istikametin kazandırılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. TACSO destek hizmetleri arasında yardım masası, bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi,l İnsandan İnsana Programı (P2P) kapsamındaki etkinlikleri, araştırma ve analiz yer almaktadır.