Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Organizacijski razvoj

Dugoročni cilj jeste doprinos organizacionoj izgradnji organizacija i mreža civilnog društva pružanjem podrške prilikom razvoja novih veština, znanja i stavova potrebnih za njihov sopstveni organizacioni razvoj, promovisanjem umrežavanja i partnerstava među njima, i pružanjem informacija potrebnih za finansijsku održivost ili odgovaranjem na njihove urgentne operativne potrebe.

Vrste intervencija: Izrada alatki za učenje; obuke; obuke trenera; usmeravanje (coaching); praćenje; posete eksperata; umrežavanje, događaji za uspostavljanje partnerstava; i širenje informacija.

Cilj ovog dugoročnog cilja jeste da OCD usvoje individiualne i kolektivne veštine, znanja i stavove, što treba da unapredi njihove sposobnosti i kompetencije da ostvare svoje misije na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou u oblastima kao što su: analiza politike, tehnička analiza, upravljanje finansijskim resursima, itd. kako bi se dostigao legitimitet ili uskladilo, kreiralo značenje ili identitet.

Aktivnosti TACSO u skladu sa ovim ciljem su dvostruke: ključne aktivnosti izgradnje kapaciteta organizacija i usluge podrške.

Za ključne aktivnosti izgradnje kapaciteta organizacija, TACSO koristi kombinaciju standardne obuke, mentorstva, usmeravanja i izradu alatki za učenje za podršku izgradnji kapaciteta organizacija.

Usluge TACSO, posmatrane kao usluge podrške, doprinose podizanju svesti, stvaranju novih perspektiva i otvaranju novih prilika u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, naročito kada su u pitanju pravna tekovina EU, pitanja demokratizacije, konkretne prilike za finansiranje i programiranje, kao i promene u zakonodavnom i strateškom okviru koje se tiču organizacija civilnog društva. Usluge podrške takođe obuhvataju motivisanje i OCD, razmenu iskustva i traženje novih „saradnika na nivou sektora“ s ciljem umrežavanja i razvoja partnerstava.

Svojim uslugama podrške, TACSO takođe ima za cilj da OCD obezbedi pravovremene potrebne informacije i instrukcije, i na taj način im pomogne da prevaziđu neposredne dileme ili da ih usmere u sopstvenim poduhvatima. Usluge podrške TACSO obuhvataju  službu za pomoć, organizaciju informativnih događaja, traicionalne događaje „Ljudi ljudima“ (People to People - P2P) , istraživanje i analizu.