Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Jačanje kapaciteta organizacije (JKO)

Zadatak je pomoći organizacijskom razvoju OCD-ova i mreža pružanjem podrške u razvoju novih vještina, sticanju novih znanja i stavova neophodnih za njihov organizacijski razvoj, promoviranjem umreživanja i partnerstava među OCD-ovima, i pružanjem informacija neophodnim za finansijsku održivost ili reagiranjem na njihove hitne operativne potrebe.

Vrste intervencija: Razvoj alata za učenje; obuke; obuka instruktora; usmjeravanje; monitoring; stručne misije; umrežavanje, događaji posvećeni jačanju partnerstava; i širenje informacija.

Cilj ovog zadatka je da OCD-ovi steknu pojedinačne i kolektivne vještine, znanja i stavove koji će im povećati sposobnost ostvarivanja svoje misije na regionalnom, državnom i lokalnom nivou kao što je: analiza politike, tehnička analiza, upravljanje finansijskim resursima, itd., kako bi se stekla legitimnost ili kako bi se prilagodilo, dalo smisao ili identitet.

Aktivnosti TACSO-a po ovom zadatku su dvostruke: ključne JKO aktivnosti i usluge podrške.

Za ključno JKO, TACSO koristi kombinaciju standardne obuke, obuke instruktora, mentorstvo, i razvoj alata za učenje kao podrške JKO-u.

Usluge TACSO-a, koje se smatraju podrškom, doprinose povećanju svijesti, stvaranju novih perspektiva i otvaranju novih mogućnosti za pridruživanje EU, posebno sa pravnim tekovinama EU, pitanjima demokratizacije, konkretnim finansijskim i programskim mogućnostima, kao i promjenama u pravnom i strateškom okviru koji se odnosi na OCD-ove. Usluge podrške podrazumijevaju i motiviranje i inspiriranje OCD-ova, razmjenu iskustava i traženje novog "sektorskog kolege" s ciljem povezivanja i razvijanja partnerstava.

Uz svoje usluge podrške, TACSO također ima za cilj pružanje OCD-ovima blagovremene potrebne informacije i uputstva, čime će im pomoći da prevaziđu trenutne dileme ili im dati usmjerenje u njihovim poduhvatima. Usluge podrške TACSO-a uključuju službu za pomoć, organizaciju informativnih događaja, tradicionalne "People to People" događaje (P2P), istraživanja i analize.