Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Prijave za učešće na događajima

Program Ljudi ljudima (P2P) je jedna od tri (3) komponente Podrške civilnom društvu Civil Society Facility, strategije Generalnog direktorata Evropske Komisije za proširenje (DG ELARG). Od septembra 2013. P2P je postao nova komponenta TACSO projekta.

Ljudi ljudima