Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Kaynak Kuruluş Kimdir?

TACSO Kaynak Kuruluşu olarak STGM: Sivil toplum tarafından, sivil toplum için!

Farklı hak alanlarından sivil aktivistler tarafından 2004’te kurulan Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği, Türkiye’de sivil toplumun gelişimine yönelik her tür çalışmada, sivil toplumun bizzat kendi temsilcilerinin, ana aktörler arasında olmasını olanaklı kılan istisnai bir inisiyatif. Avrupa Birliği’nin Türkiye’de sivil toplumun güçlenmesine yönelik öncü programlarından ilki olan “Sivil Toplum Güçlendirme Programı”nın sona erdiği 2004’ten itibaren, Türkiye’de sivil topluma yönelik AB desteğinin tasarlanmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde üstlendiği sorumluluğu başarı ile yerine getiren STGM, on üç yıl sonra TACSO projesinin de görevlerini devralarak bu rolünü güçlendiriyor.

TACSO Kaynak Kuruluşu rolü ile STGM, 2015’te “STÖ Yardım Masası” hizmetini TACSO’dan devralarak, on yılı aşkın süre boyunca biriktirdiği deneyimler ve kaynaklarla zenginleştirdi ve Türkiye’de sivil toplumun ihtiyaç duyabileceği farklı bilgileri sağlamak ve çeşitli alanlardaki desteklere yönlendirmek için faaliyete geçti. STÖ Yardım Masası kapsamında hukuki konularda rehberlik sağlayan bir soru bankasının yanı sıra, on farklı alanda (proje hazırlama, kaynak geliştirme, ağ oluşturma ve ortak bulma, hukuki konular) referansları sağlayan kaynak belgeler oluşturuldu ve online olarak STÖ’lerin bilgisine sunuldu. Nisan 2017 itibarı ile STÖ yardım masası kapsamında 380 soru yanıtlandı.

Sivil toplumun görünürlüğünün ve erişiminin güçlendirilmesi için STGM, 7000 kayıtlı adrese ulaşan haftalık elektronik bültenlerin yanı sıra, STÖ haberlerini aylık ortalama 21.150 ziyaretçisi olan web sitesi üzerinden ve her biri 10.000’i aşkın izleyicisi olan sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak destek olmaya devam ediyor. STGM web sitesi, Türkiye’de sivil toplum konusunda bir referans olma işlevini güçlü şekilde sürdürürken, 2017’nin ilk aylarında ortalama 50.000 tekil ziyaretçi ile STÖ görünürlüğüne katkı sağlamaya devam ediyor.

TACSO projesi kapsamında STÖ’leri AB ile buluşturma görevini de Ülke Ofisi ile birlikte yürüten STGM, 215 STÖ temsilcinin katılımı ile on dört bilgilendirme ve danışma etkinliğini gerçekleştirdi. STGM TACSO kaynak kuruluşu olarak kapasite geliştirme etkinliklerinin tasarlanmasında, yürütülmesinde ve raporlanmasında aktif rol aldı. TACSO kapsamında 1200’den fazla STÖ temsilcisinin katıldığı 37 etkinliğin yanı sıra, ellinin üstünde doğrudan teknik destek oturumu gerçekleştirildi.

STGM, TACSO kapsamında yürütülen sivil toplumun gelişiminin izlemesi ve STÖ’lerin politika geliştirme ve karar almaya katılımını destekleme çalışmalarında TACSO Ülke Ofisine destek oluyor. Bu alanda 2014’ten beri, İnsandan İnsana Programı etkinlikleri de dahil olmak üzere, 600’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen 17 etkinliğin organizasyonu, kolaylaştırılması ve görünürlüğü konusunda TACSO kaynak kuruluşu olarak STGM önemli katkı sağlıyor.

Türkiye’deki STÖ’ler ve sivil toplumun anahtar paydaşları, TACSO Kaynak Kuruluşu STGM’nin yürüttüğü STÖ Yardım Masası ile bilgilendirme ve doğrudan destekten yararlanabilir ve ihtiyaçları olan kaynaklara, belgelere ve kişilere yönlendirme alabilirler. STÖ’ler ve diğer sivil aktörler AB ve sivil toplum için anahtar konularda bilgilendirme ve danışma etkinliklerine ve kapasite güçlendirme destekleri konusunda açık çağrılar üzerinden katılabilir; mesajlarını ve çalışmalarını daha geniş bir kitleye duyurmak ve farklı hedef gruplara ulaşmak için STGM’nin geniş izleyici kitlesinden yararlanabilirler.

Recource Centre Articles