Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Türkiye

Ayça Bulut Bican, kamu yönetimi lisans ve siyaset bilimi bilim uzmanı derecelerini Hacettepe Üniversitesinden aldı. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programına devam ettiği sure içinde toplumsal cinsiyet alanında bilimsel araştırma projelerinde çalıştı.
2002-2006 yılları arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve politikada kadınların eşit temsili üzerine, AB, BM ve farklı uluslararası kurumlarca fon sağlanan projelerde yer aldı. Sivil Toplumu Geliştirme Merkezinde 2007-2009 arasında Koordinatör Asistanı olarak görev yaptı. Bu sürede AB tarafından finanse edilen STK kapasite geliştirme projesinin yönetimine katkıda bulundu ve sivil ağlara destekleri yürüttü. Aynı zamanda, 2009’da STGM ve Ermenistan Sivil Toplum Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen Türkiye-Ermenistan STK Diyalogu Proje ekibinde yer aldı.
2009-Ocak 2012 arasında BP/BTC Şirketi’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ekibi içinde, Toplumsal Yatırım programı Koordinatörlüğü görevini yaptı. Kırsal kalkınma ve bölgesel projeler için hibe alan kurumların koordinasyonunu destekledi; kapasite geliştirme, izleme değerlendirme ve program düzeyinde idari ve finansal hibe yönetimi alanlarında çalıştı.
Ocak 2012- Ağustos 2013 arasında, TACSO Türkiye Türkiye Eş Koordinatörü olarak çalışan Ayça Bulut Bican’ın hibe yönetimi, kapasite geliştirme, hibe projeleri için kontrat ve finansal süreçler, izleme değerlendirme ve raporlama konularında deneyimi vardır.

Akça Şaylan Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezundur. 2001 yılında başladığı profesyonel hayatında AB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından fonlanan çeşitli projelerde proje asistanı olarak görev yapmıştır.
2007-2009 yılları arasında, özgürlüğünden yoksun gençler ile çalışan bir sivil toplum kuruluşu’nun çeşitli projelerinde danışman olarak çalışmıştır. Proje döngü yönetimi, halkla ilişkiler ve insan kaynakları konularında sertifika sahibidir.
2009 yılından bu yana TACSO ekibinde idari ve finansal işlerden sorumlu uzman olarak çalışmaktadır. 
TACSO Turkey Office 

Tunus Caddesi 85/8
06680 Kavaklıdere
ANKARA, TURKEY
+90 312 426 44 51
Ayca Bican
Resident Advisor
Akça Şaylan
Administration and Financial Officer
Selin Berghan
Administrative Officer