Техничка поддршка
за граѓанските организации

Ресурсни центри и контакти

   

Здружение ВЕСТА

Danijela Ozme 1/I, Sarajevo,
BIH
Tелефон: +387 33 269 315
Е-пошта: vesta@bih.net.ba 
Web: www.vesta.ba

Амра Селесковиќ
Извршна директорка
Е-пошта: amra@vesta.ba

Берина Буква
Координатор/соработник за комуникации
Е-пошта: berina@vesta.ba

 

Косовска фондација за граѓанско општество (KCSF)

Str. Fazli Greiçevci 55, Pristina
Kosovo
Tелефон:+381 38 248 636
Е-пошта: office@kcsfoundation.org
Web: http://kcsfoundation.org/?page=2,1

Венера Хајрулаху
Извршен директор
Е-пошта: venera.hajrullahu@kcsfoundation.org

Фидан Халаки
Директор за развој
Е-пошта: fidan.hallaqi@kcsfoundation.org

 

 

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)

Nikola Parapunov str., no. 41a, P.O.Box 55, 1060 Skopje, Republic of Macedonia+389 2 3065 381

Е-пошта: mcms@mcms.mkhttp://mcms.mk/en.html

Александар КржаловскиПрв извршен директор Е-пошта:akr@mcms.mkГонце ЈаковлескаИзвршен директор/комуникации Е-пошта:gjk@mcms.mkЕмина НурединоскаКоординатор Е-пошта:enr@mcms.mk

 

 

Центар за развој на НВО (CRNVO)

Dalmatinska 78, 81 000, Podgorica, Montenegro+38220219121crnvo@crnvo.mehttp://www.crnvo.me

Ана НоваковиќИзвршен директорana.novakovic@crnvo.meНевена Булатовиќраководител на канцеларијаnevena.bulatovic@crnvo.meРадош Мусовиќсоработник за градење капацитет и комуникацииrados.musovic@crnvo.meЗорана МарковиќПрограмски асистентzorana.markovic@crnvo.me

 

 

Граѓански иницијативи

4, Kneza Miloša street, 11000 Belgrade, Serbia+381 11 3284 188civin@gradjanske.orghttp://www.gradjanske.org

Бојана Селаковиќв.д. Извршен директорbojana@gradjanske.orgМарија ВујковиќРаководите за односи со јавностаmarija@gradjanske.org

 

 

Центар за развој на граѓанското општество (STGM)

Tunus Caddesi 85-8 06680 Kavaklıdere, Ankara-Turkey+903124424262bilgi@stgm.org.trhttp://stgm.org.tr/tr

Tezcan Eralp AbayГенерален координаторtezcan@stgm.org.trÖzgür Mehmet KütkütКоординатор за комуникацииmehmet@stgm.org.tr