Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

Kadro

TACSO Uzman Havuzunun temel amacı, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiyede (IPA ülkeleri) Kısa Dönemli Uzmanlar sağlayarak, bölgede demokrasinin gelişmesi açısından STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. TACSO Uzman Havuzunun veritabanında hem daha önce TACSO ile çalışma deneyimi olan hem de olmayan Kısa Dönemli Uzmanlar yer almaktadır.

TACSO Uzman Havuzuna başvuru için gerekli kriterler:

  • TACSO’nun önceki bölgesel ve ulusal eğitimlerine katılarak, takiben kendi eğitimlerini vermiş ve böylece görevlerini tamamlamış sertifikalı katılımcılar.
  • SIPU International ve TACSO bölge ofisi ve/veya ülke ofisleri tarafından gerçekleştirilmiş çeşitli TACSO faaliyetlerini üstlenmiş, ve/veya bir Ülke Koordinatörü, TACSO çalışanı, kolaylaştırıcısı veya Ulusal Danışma Kurulu üyesi tarafından tavsiye edilen uzmanlar.

  • TACSO projesinin çalışma alanlarına ilişkin bir özgeçmişi ve deneyimi olan, ve/veya AB ya da AB tarafından fonlanan projelerde çalışma tecrübesi olan diğer uzmanlar.

Yukarıdaki kriterleri karşılayan ve ilgilenen adayların TACSO başvuru formunu, AB formatındaki özgeçmişleri ile birlikte roster@tacso.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen TTACSO Kısa Dönemli Uzman Havuzu Rehberlerini inceleyiniz veya roster@tacso.orgadresine yazınız.

TACSO, bu havuzunda bulunan bir uzman ve bu yolla kendisine ulaşmış, ve hizmet talep eden kurum arasında, sözleşmeden doğan veya mali konularda çıkabilecek herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmeyecektir.

TACSO Uzman Havuzu için başvuruları kabul edilen tüm uzmanların özgeçmişleri TACSO web sayfasında yayınlanacaktır.