Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Spisak imena

Opšti cilj TACSO liste eksperata je pružanje podrške izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoju demokratije u regionu, kroz promovisanje stručnjaka (Short Term Experts - STEs) u zemljama zapadnog Balkana i u Turskoj (odnosno u zemljama korisnicama IPA sredstava). TACSO lista eksperata sadrži bazu podataka stručnjaka sa prethodnim TACSO iskustvom i stručnjaka bez prethodnog TACSO iskustva u različitim sektorima.

TACSO lista eksperata je dostupna:

  • Sertifikovanim polaznicima TACSO regionalnih i nacionalnih treninga, koji su ispunili svoja zaduženja i follow-up treninge.
  • Ekspertima koji su imali ugovor sa SIPU International i TACSO regionalnom i/ili nacionalnim kancelarijama povodom TACSO aktivnosti i koji imaju preporuke Šefa kancelarije, osoblja SIPU i članova konzorcijuma, TACSO osoblja, TACSO facilitatora i članova Savjetodavnog odbora.

  • Drugi stručnjaci sa relevantnom biografijom i iskustvom u oblastima obuhvaćenim TACSO projektom i / ili iskustvom u radu sa EU ili projektima finansiranim iz EU fondova.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove treba da ispune TACSO prijavni formular i CV u EU formatui da pošalju svoje prijave na adresu roster@tacso.org.

Ukoliko želite više informacija o listi eksperata, možete ih pronaći u dokumentu TACSO vodič za listu eksperata ili nas kontaktirajte direktno na e-mail adresu: roster@tacso.org.

TACSO neće biti odgovoran za bilo koja pitanja u vezi ugovora ili finansijska pitanja između članova TACSO liste eksperata i klijenata.

Svi eksperti trebaju imati na umu da, jednom kada podnesu podatke u TACSO listu eksperata njihov CV će biti dostupan na stranicama TACSO web site-a.