Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Spisak imena

Opšti cilj TACSO liste eksperata je da pruži podršku izgradnji kapaciteta OCD u perspektivi razvoja demokratije u regionu kroz pružanje informacija o ekspertima u regionu zapadnog Balkana i Turske (u zemljama korisnicama IPA sredstava). TACSO lista je baza podataka koja sadrži kontakt podatke stručnjaka sa i bez direktnog iskustva rada sa TACSO projektom.

TACSO lista eksperata je dostupna:

  • Učesnicima koji su dobili sertifikat na nekom od TACSO regionalnih treninga, završivši oba modula treninga i zadatke zadate nakon treninga.
  • Ekspertima koji su zapošljavani od strane Švedskog instituta za javnu upravu (SIPU International) i/ ili TACSO programa za rad na nekim od TACSO aktivnosti, i koji su preporučeni od strane Nacionalnih savetnika, zaposlenih iz organizacije SIPU International i konzorcijumskih partnera, TACSO osoblja, ili članova TACSO lokalnih savetodavnih grupa (LAG).

  • Drugim ekspertima koji imaju relevantnog iskustva u oblastima koje pokriva TACSO projekat i/ili iskustva u radu sa Evropskom unijom ili projektima finansiranim od strane EU.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove treba da ispune TACSO prijavni formular i CV u EU formatui da pošalju svoje prijave na adresu roster@tacso.org.

Ukoliko želite više informacija o listi eksperata, možete ih pronaći u dokumentu TACSO vodič za listu eksperata ili nas kontaktirajte direktno na e-mail adresu: roster@tacso.org.

TACSO projekat ne snosi odgovornost za bilo koje probleme pri zapošljavanju ili plaćanju rada članova TACSO liste eksperata i njihovih klijenata.

Svi eksperti treba da imaju u vidu da će, ukoliko budu primljeni na TACSO listu eksperata, njihov CV biti javno dostupan na TACSO sajtu.