Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

TACSO on-line lista eksperata

Opšta svrha TACSO liste eksperata je da pruži podršku izgradnji kapaciteta OCD-a u perspektivi razvoja demokratije u regionu kroz pružanje informacija o ekspertima u regionu Zapadnog Balkana i Turske (zemljama korisnicama IPA sredstava). TACSO online lista predstavlja bazu podataka koja sadrži kontakt informacije o ekspertima sa i bez prethodnog iskustva u radu sa TACSO projektom.

TACSO on-line lista eksperata namjenjena je:

  • Certificiranim učesnicima nekog od TACSO regionalnih treninga, koji su završili svoje obaveze i zadatke zadatke preuzete nakon treninga.
  • Ekspertima koje je angažovao Švedski institut za javnu upravu (SIPU International) i/ ili TACSO regionalni ili neki od nacionalnih TACSO ureda za rad na određenim TACSO aktivnostima, i koji su preporučeni od strane savjetnika na projektu, uposlenika SIPU International-a i konzorcijum partnera, TACSO osoblja, ili članova TACSO lokalnih savjetodavnih grupa (LAG).

  • Ostalim ekspertima koji imaju relevantno iskustvo u oblastima koje pokriva TACSO projekat i/ili iskustvo u radu sa Evropskom unijom ili projektima koje finansira EU.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove treba da ispune TACSO prijavni formular i CV u EU formatu i da pošalju svoje prijave na adresu roster@tacso.org.

Ukoliko želite više informacija o listi eksperata, možete ih pronaći u dokumentu TACSO vodič za listu eksperata ili nas kontaktirajte direktno na e-mail adresu: roster@tacso.org.

TACSO projekat ne snosi odgovornost za bilo koje probleme pri zapošljavanju ili plaćanju rada eksperata sa TACSO liste i njihovih klijenata.

Svi eksperti treba da imaju u vidu da će, ukoliko budu uvršteni na TACSO listu eksperata, njihov CV biti javno dostupan na TACSO web stranici.