Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Često postavljana pitanja

Jedan od zadataka TACSO kancelarije u Crnoj Gori je podrška organizacijama civilnog društva i pružanje relevantnih i pravovremenih informacija, kao i savjeta na zahtjev organizacije.

Iz ovog razloga formiran je TACSO help-desk koji treba da pruži ove usluge organizacijama civilnog društva, a koje trenutno nisu dostupne u Crnoj Gori.

Oblasti iz kojih organizacije mogu zatražiti pomoć su sljedeće:

 • Informacije o EU politikama
 • Mogućnosti za finansiranje OCD iz EU fondova
 • Registracija u PADOR-u
 • EU politike vezane za organizacije civilnog društva, IPA program
 • Pitanja vezana za komunikaciju i saradnju Vlade i OCD – informacije i dokumenti ministarstava i drugih Vladinih organa koji se odnose na civilno drustvo (strategije, politike itd.)
 • Umrežavanje i izgradnja partnerstava sa organizacijama iz EU, ali i organizacijama iz države i regiona – kako i gdje tražiti specijalizovane informacije iz određene oblasti, kontakt podaci potencijalnih partnera, detalji o projektima i mrežama relevantnim za organizaciju
 • Pomoć u oblasti finansija za organizacije koje implementiraju projekte finansirane iz fondova EU
 • Pomćc u pripremi programskih izvještaja za organizacije koje implementiraju projekte finansirane iz fondova EU
 • Podrška u internom monitoringu implemetacije projekata finansiranim iz EU fondova
 • Informacije za zainteresovane subjekte vezane za nacionalne politike i odrđjene oblasti

TACSO osoblje možete kontaktirati putem web stranice projekta, e-mailom ili telefonom.

Sva pitanja možete postaviti na e-mail adresu: info.me@tacso.org

Obavještenje o prijemu zahtjeva za pomoć/informaciju TACSO help desk će dostaviti organizaciji u roku od 24 sata. Odgovor na zahtjev TACSO help desk će dostaviti u roku od dva dana. Za specifična pitanja za koja je potrebno više vremena za odgovor, rok za dostavljanje informacije je pet dana.

TACSO Help-desk će se oslanjati na relevantne dokumente i izvore uključujući:

 • EU politike o OCD,
 • PRAG, i PADOR vodič
 • Politike, strategije i zakone relevantne za OCD
 • Istraživanja, studije, procjenu potreba sprovedenu na početku implementacije projekta
 • Vodiče za treninge i druge materijale

Kako bi TACSO osoblje bilo što efikasnije, preporučujemo da prije posjete kancelariji najavite svoj dolazak, ujedno i svrhu dolaska, telefonom ili e-mailom.

Fiksno radno vrijeme TACSO help-deska je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u periodu od 10.00-15.00 sati.