Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

2015

Article Image

Cilj studije je da pruži obuhvatnu analizu civilnog društva u Crnoj Gori i okruženja u kojem ono funkcioniše, uključujući njegove prednosti i mane, dosadašnja postignuća i izazove sa kojima se suočava u svom budućem razvoju.

Crna Gora - Izvještaj o analizi potreba (pdf)