Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

2015

Izvještaj o procjeni potreba

Article Image

Cilj ovog istraživanja je procjena potreba u Bosni i Hercegovini (BiH) u 2014. g. i njihovo ažuriranje u skladu sa TACSO 2 metodologijom koja se koristila za Izvještaj o potrebama (NAR).

Download: BiH NAR Izvještaj | BiH NA Report 

Navedene informacije se temelje na desk istraživanju relevantne dokumentacije, uključujući najnovije studije i istraživanja o različitim aspektima okruženja u kojem djeluju organizacije civilnog društva (OCD) (kao što je TACSO IPSOS Izvještaj o civilnom društvu 2016), zakonodavne promjene, dokumenti politika, izvještaji konferencija, itd. Na ovaj način su svi stakeholderi, a prvenstveno OCD, kroz svoje aktivno učešće u drugim procesima u državi, doprinijeli Izvještaju omogućavajući ulazne podatke, identificirajući potrebe i prezentirajući svoje stavove o generalnom stanju civilnog društva u BiH, kao i prilike za moguća poboljšanja

Documents