Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

2009

Article Image

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki sivil toplumun, güçlü ve zayıf yanları da dahil olmak üzere içinde faliyet gösterdiği çevrenin ve günümüzdeki etkilerinin ve daha fazla gelişme kaydetmesi açısından karşılaştğı zorlukların kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılmasıdır. 

TÜRKİYE İhtiyaç Analizi Raporu | Bölgesel İhtiyaç Analizi Raporu