Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

2009

Izvještaj o procjeni potreba

Article Image

Ova studija je jedna od osam procena nacionalnih kapaciteta civilnog društva, sprovedena kao preliminarna aktivnost u okviru projekta tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO), koji finansira EU, u zemljama IPA (EuropeAid/127427/C/SER/Multi/5), koji provodi SIPU Internaional, u periodu avgust 2009 - juli 2011.

Download: Izvještaj o proceni potreba 

Documents